Vonkajšie osvetlenie

Miestna komunikácia - osadzovanie obrubníkov

Miestna komunikácia - I. vrsta asfaltového koberca

Miestna komunikácia - uloženie cementovej stabilizácie

Miestna komunikácia - uloženie štrkodrvy

Prípravné práce pre miestnu komunikáciu

Terénne úpravy

Vodovod

ATS

Plyn

NN rozvody

Vonkajšie osvetlenie

Napojenie trafostanice

Trafostanica

Prístupová komunikácia