Kontakt:

COLLECTIONER, s.r.o.
Murgašova č. 3
040 01 Košice

e-mail: collectioner@iol.sk

office - mob.č. : 0910 341 331

info a obhliadky pozemkov: 0910 341 331, 0903 227 722

predaj pozemkov:
Miriam Mayerová, Murgašova č. 3, Košice
mob. 0910 341 331


generálny projektant: LINEA – Inžinierska a projektová kancelária -
- Ing. Peter Lopuchovský


geometrické zamerania pozemkov: GEOTOP Košice, s.r.o. –
- Ing. Ján Kavulič
mob. 0905 759 716 - Patrik ZimániKontaktný formulár:


Meno: Mail:
Sprava: