Najčastejšie kladené otázky


V tejto kapitole sa budeme snažiť zodpovedať na Vaše predpokladané otázky, ktoré sa týkajú nákupu pozemkov.

Nákup pozemku.1. Čo mám urobiť ak mám nezáväzný záujem?


V prvom rade by sme Vám doporučili si preštudovať našu web-stránku a kontaktovať nás na t.č. 0903 22 77 22, príp. mailom kde Vám poskytneme ďalšie informácie.

2. Čo mám urobiť v prípade, ak mám o pozemok vážny záujem?


V prípade vážneho záujmu si s nami dohodnete na základe telefonického dohovoru osobné stretnutie, u nás v kancelárii, kde Vám vysvetlíme celý právny postup, t.j. od kúpnej zmluvy, vkladu do katastra až po vinkuláciu Vašich peňazí.

3. Kedy si budem môcť parcelu kúpiť?


Predaj parciel momentálne beží. Na parcelách č. 17 - 20 už ponúkame na predaj aj hrubé stavby.

4. Ako budem platiť?


Za Vašu konkrétnu parcelu môžete platiť v hotovosti, vkladom na náš účet, prevodným príkazom, resp. Vašou bankou z hypotekárneho úveru alebo stavebného sporenia.
( viac o financovaní sa dozviete na úvodnej stránke v odkaze: "Financovanie" ).

5. Ako sú chránené moje peniaze v čase podania návrhu na vklad ( "katastrálne konanie" ) na katastrálnom úrade?


Vaše peniaze sú po celý čas katastrálneho konania v notárskej úschove u notárky JUDr. Evy Pršebice. Po dobu pokiaľ nedôjde k prevodu vlastníckeho práva k parcele na Vaše meno v katastrálnom konaní sú peniaze blokované a našej firme budú uvoľnené po zápise Vášho vlastníctva na list vlastníctva. Týmto spôsobom sú Vaše peniaze 100% chránené. Poplatok je 200,00 €.

6. Kto pripravuje všetky zmluvy a vklady na kataster?


Všetky zmluvy a vklady na kataster zabezpečí naša firma v zastúpení JUDr. Jurajom Puchým. V budove v ktorej sídlime je notár kde sa budú všetky písomnosti ohľadom predaja parciel ( zmluvy, apod. ... ) overovať. Poplatky za kolky ( 66,00 € ) hradí kupujúci.

7. Kto mi vymeria hranice pozemku?


Presné hranice Vášho pozemku Vám vymeria podľa geometrického plánu naša spolupracujúca firma GEOTOP Košice, s.r.o. bezplatne.

8. Môžem si zavolať inú geodetickú firmu?


Nie, pretože firma GEOTOP Košice, s.r.o. je náš zmluvný partner, ktorý zodpovedá za celú lokalitu "Pod lesom" a je zárukou že nedôjde ku kolíziam s druhými parcelami.

9. Musím si po kúpe parcely vybavovať okrem stavebného povolenia aj územné rozhodnutie?


Nie, pre celú lokalitu je jedno územné rozhodnutie.
Akurát k výstavbe rodinného domu je potrebné si vybaviť stavebné povolenie.
V prípade ak budete mať záujem o vybavenie stavebného povolenia na Vami konkrétny projekt domu vieme Vám to zabezpečiť.

10. Majú parcely nejaké vecné bremená, resp. obmedzenia?


Áno, len niektoré. Pred podpisom rezervačnej zmluvy resp. kúpnej zmluvy budete na všetky tieto vecné bremená, resp. obmedzenia upozornení u konkrétnych parciel, na ktoré sa budú vzťahovať.
Vecné bremená budú mať parcely č. 38 - 41 z dôvodu prechádzania vodovodných sietí do dediny Budimír.

11. Čo obsahuje cena pozemku?


Cena pozemku obsahuje aj všetky inžinierske siete ( voda, plyn, elektrika, kanál, optické káble ), vrátane pozemných komunikácií. Kanál viď nasledujúca otázka.

12. Je v obci Budimír aj kanalizácia, resp. lokalita "Pod lesom" bude mať kanalizáciu?


Našu lokalitu pripravujeme samozrejme so splaškovou kanalizáciou, ktorá bude vyúsťovať pod celý stavebný objekt a bude napojená do plánovanej kanalizácie, ktorú v tomto čase pripravuje obec Budimír. Prechádzať bude ulicou Parádna a bude pokračovať smerom do pripravovanej ČOV v Kráľovciach.

13. Mám nejaké obmedzenia pri výstavbe svojho rodinného domu?


Samozrejme, každý príslušný stavebný úrad má svoje schválené záväzné regulatívy.
Záväzné regulatívy pre našu lokalitu "Pod lesom" sú:
a) koeficient zastavania pozemku 30%
b) stavebná čiara 5-6m
c) odstupy od kraja pozemku 2m (rozostup medzi domami 7m)
d) podlažnosť, jedno nadzemné podlažie + podkrovie
e) nakoľko ide o vidiecku lokalitu sú nadefinované: valbové a sedlové strechy
f) farba strechy bude tehlová, červená alebo hnedo-čierna
Možnosť podpivničenia je možné.

14. Aké sú šírky pozemkov?


Šírky pozemkov sa pohybujú od 20-27m, je už len na Vás akú šírku pozemku si vyberiete, aby Vám umožnila výstavbu Vami vybratého rodinného domu.

15. S akými službami sa plánuje v lokalite "Pod lesom"?


V lokalite "Pod lesom" sa plánuje s výstavbou kozmetického a kaderníckeho štúdia, solária. V najvyššej časti lokality "Pod lesom" sa plánuje výstavba tenisového komplexu, ktorý bude mať 2 tenisové kurty, šatne, sprchy a mini-bar s občerstvením.
V zimnom období plánujeme nafukovaciu halu, a tým by bola zabezpečená celoročná prevádzka komplexu.

16. Aký je časový harmonogram rezervácie, predaja a výstavby?


Časový plán predpokladáme asi takýto:
- predaj parciel: mesiac máj 2010
- zahájenie prác na inžinierskych sieťach a cestách: mesiac apríl 2010
- zahájenie výstavby rodinných domov v máji 2011

17. Má význam kúpiť pozemok z investičných dôvodov?


Nemá, a to z dôvodu, že v kúpnych zmluvách budeme mať podmienku, že s výstavbou rodinného domu musí stavebník začať najneskôr do 18 mesiacov od kúpy pozemku a ukončiť jeho výstavbu do 4 rokov od začatia výstavby ( t.z. že musí byť aspoň hrubá stavba do 5,5 roka ).
Je to hlavne z dôvodu, že lokalitu "Pod lesom" chceme mať čo najskôr obývateľnú, aby sa nestalo, že napr. 80% vlastníkov - stavebníkov už bude bývať vo svojich domoch a po dlhšom časovom odstupe by tzv. stavebníci - oneskorenci pokračovali v stavebných prácach.
Považujeme to za neseriózne voči obyvateľom tejto lokality, ktorí chcú riešiť okamžite svoju bytovú otázku a preto upozorňujeme, že nákup pozemku v našej lokalite zo zištných dôvodov nedoporučujeme. Snažíme sa zastavať celú lokalitu v čo najkratšom čase, aby svoje nové domovy mohli budúci vlastníci nerušene užívať.

18. Budú sa v lokalite "Pod lesom" predávať aj nejaké pozemky s postavenými RD?


Áno, na parcelách č. 17-19 sme zrealizovali výstavbu troch bungalovov so zastavanou plochou 157m2 a to hrubých stavieb. Tieto domy budú na predaj aj s pozemkami po ich výstavbe.
Na stavebníkov necháme dokončenie domu, t.j. kuchyne, kúpeľne, podlahy, dvere, ...
Na domy je odsúhlasené od Východoslovenskej distribučnej, a.s. napojenie do distribučnej siete - výroba elektriky cez fotovoltaické články.

Čo je fotovoltaika?

Je to priama premena slnečnej energie na elektrinu pomocou solárnych článkov. Tieto články pracujú ticho, bezpečne, nepotrebujú žiadne palivo, neprodukujú žiaden odpad a nie sú náročné na údržbu. Sú odolné proti poveternostným vplyvom, mrazu a dažďu. Z geografického hľadiska sú neobmedzené, t.z. že nie sú závislé od priameho slnečného žiarenia. Energiu vytvárajú aj pri oblačnom počasí. Ich životnosť je 30 rokov.

Prečo mať vlastnú elektráreň?

Pretože klasické energetické zdroje už nebudú schopné dlhodobo kryť nároky populácie. Bude nedostatok doteraz používaných zdrojov energie a t.z. neustály rast cien za energiu. Pri vytvorení vlastnej elektrárne si zabezpečíte nielen vlastnú energiu, za ktorú nebudete platiť, ale aj možnosť prebytočnú energiu predávať.